Typer af indkomst

Der er tre forskellige typer indkomst:

* Nu-penge, engangs-salg her-og-nu, fx at du sælger en is til en kunde.
* Gen-salg eller repetitivt salg. Når kunden kommer tilbage og køber en is mere.
* Passiv tilbagevendende (på engelsk residual) indkomst. Du ansætter folk i iskiosken til at sælge isene til kunderne.

Et job er en kombination af nu-penge (du sælger din tid for en løn), og gen-salg, når du har et job, der fortsætter måned efter måned.

Hvis man føler, at man har for lidt tid og økonomisk overskud i hverdagen, kunne det være en god idé at overveje at få sig en passiv indkomst. På den måde har man tid til det, man har lyst til. At man har valgmuligheden mellem at gå på arbejde (hvis det er det, man kan lide at lave) eller måske finde på noget helt andet i retning af mere frivilligt velgørenhedsarbejde eller hobby-prægede aktiviteter.

Det er min klare overbevisning, at alle menneske burde have mindst to (og helst tre) af hinanden uafhængige indtægtskilder. Og mindst én af disse kunne med fordel være en passiv indkomst. Dermed vil tabet af en enkelt af indtægtskilderne ikke påvirke økonomien nævneværdigt, og man ville ikke være så sårbar over for den evigt skiftende verden. Dette gælder for alle mennesker, ikke mindst for selvstændige.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar