Flere indtægtskilder

Jeg mener, at alle mennesker i hele verden burde have [b]mindst to[/b], og helst tre, af hinanden uafhængige indtægtskilder. Og [b]mindst én[/b] af disse burde være en passiv indtægt! For hvis en af kilderne tørrer ind (fx fyring eller vigende marked) har man stadig to andre indtægtskilder. Man kan derefter vælge at gen-etablere den tabte indtægt, eller man kan starte en ny, så der hele tiden er mindst tre. Dermed vil tabet af indtægt ikke påvirke ens økonomi nævneværdigt, og man er ikke sårbar for den evigt skiftende verden.

Uanset hvem man er, og hvilket erhverv man har, er man alt for sårbar, hvis man kun har én type indtægtskilde. Det gælder for alle mennesker, ikke mindst for selvstændige.
Hvis man kun har en enkelt type kunder, kan det blive meget ubehageligt, hvis indtægtskilden skulle tørre ind. Det ses tydeligst i denne tid med den finansielle krise.
Allerhelst skal man som selvstændig kreativ, fx kunstner, psykoterapeut, forfatter eller opfinder, have en passiv tilbagevendende indtægt, hvor man ikke behøver at være fysisk til stede for at tjene pengene, men kan koncentrere sig om den kreative proces og værenstilstand.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar