Resume fra Kapitel 3 – Hvad er MLM?

“Frihed – med residual indkomst”
Om hvordan penge tjenes uden fysisk at være til stede.

MLM er en distributionsform for produkter og serviceydelser. Det har ikke så meget om salg, som det handler om undervisning, uddannelse og vidensdeling, så folk bliver klar over, hvad de helst vil købe. MLM er at anbefale noget til andre, som man selv er begejstret for. I den konventionelle distributionsform med grossister, mellemhandlere og butikker går halvdelen af produktets pris til reklameudgifter, mellemhandleromkostninger, avancer og lignende. I MLM er denne post erstattet med provisionsudbetaling til samtlige de mennesker, der har haft ulejligheden med at udbrede kendskabet til produktet eller serviceydelsen. Provisionen kaldes også “alligevel-penge”, fordi pengene alligevel skal betales et andet sted.

MLM står for Multi-Level Marketing og kaldes også for Network Marketing.

MLM lægger vægt på person-til-person kommunikation, opbygning af relationer, samt at hjælpe andre mennesker.

I MLM er der ingen væsentlige startomkostninger, ingen ansatte, intet varelager og ingen risiko for at gå konkurs.

Du kan drive din MLM-virksomhed uafhængigt af alt muligt andet, og bygge den op parallelt med andre aktiviteter. Uanset om du er lønmodtager, arbejdsløs, selvstændig eller offentlig ansat har du chance for at tjene nogle ekstra penge, eller på sigt at erstatte din nuværende indkomst med provisionsindkomst.

MLM består udelukkende af frivillige mennesker.

MLM betegnes også som “mini-franchise” eller “den almindelige borgers franchise”.

MLM har de fleste af fordelene fra franchise, men få eller ingen af ulemperne.

Branchens krav er blandt andet ærlighed, troværdighed, tillid, integritet, pålidelighed, vedholdenhed, selvmotivering, lærevillighed og en positiv indstilling til livet. For at du kan få succes, kræves der også, at du har et dybfølt ønske om at hjælpe andre mennesker.

MLM gør det umulige muligt, og er af mange beskrevet som fremtidens økonomi.

I MLM er producenten af produktet ansvarlig for: 1) At udvikle og producere varen, 2) at levere den direkte til kunden, samt 3) at udbetale provision til distributøren, der har anbefalet produktet. Resten, d.v.s. vidensdeling og uddannelse, er distributørens ansvar og “job”.

Med venlig hilsen
Mikael

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar