WFDSA-Direkte-Salg-MLM-Regioner-Globale-Markeder

Hvad er MLM?

Hvad er MLM?

Multi-Level Marketing (MLM), også kendt som Network Marketing og direkte salg, er en forretningsmodel, hvor et firma sættes i stand til at sælge, markedsføre og distribuere produkter direkte til forbrugerne via et netværk af forhandlere, distributører og repræsentanter (kært barn har mange navne..!).

MLM-branchen er i stor udvikling og vækster meget hvert år. Produkter inden for helse og wellness har en årlig omsætning på over 650.000.000.000 kroner på verdensplanen. Ja, det er over 650 milliarder danske kroner! Tager vi det samlede estimerede salg af produkter og serviceydelser i 2013, så rammer omsætningen mere end en billion kroner (USD/DKK kurs 6,5) – faktisk bliver det til 1.175.000.000.000 kroner. Hold nu fast, det er jo et vildt stort beløb som basalt nok er skabt ved “mund-til-mund” metoden.

Branchen for network marketing, multi-level marketing, direkte salg har flere end 95 millioner distributører på verdensplan – estimat 2013. Tager vi den estimerede totale omsætning og deler med antal distributører, så ligger det årlige køb på ca. 12.500 kroner pr. næse.

Direkte salg på verdensplan

WFDSA-Direkte-Salg-MLM-Regioner-Globale-Markeder

Direkte salg på verdensplan 2013. Kilde: http://www.wfdsa.org

mlm.dk opgraderes pr. 17.-18. januar 2015!

mlm.dk opgraderes pr. 17.-18. januar 2015!

På gensyn snarest :-)

Vi forventet at være færdige ultimo februar 2015.

mlm-opgrade-1

Hårdt arbejde

Mange selvstændige arbejder både meget og hårdt, for at oppebære en rimelig indtægt. Nogle brænder måske ud efter en årrække, eller mister deres selvværd. Måske fordi de ofte, selv i succesen, er på jagt efter nye kunder. Imidlertid kunne det godt være anderledes. I stedet for at arbejde fx 40-80 timer om ugen, kunne man etablere en residual indkomst, og dermed vælge kun at skulle arbejde, når og så længe man havde lyst, fx 10-15 timer om ugen – og samtidig oppebære en fornuftig indtægt. Det giver mere frihed og større arbejdsglæde.

Jeg selv har allerede hjulpet flere en 250 mennesker med at få sig en residual indkomst. Jeg bliver ved med at hjælpe mennesker, fordi jeg synes, at det er sjovt, givtigt og meningsfyldt. I nogle sammenhænge gør jeg det gratis, og i andre tager jeg penge for min vejledning.
Læs mere

Mere tid

Jeg spurgte en af mine venner, hvor meget tid han brugte på sit arbejde. Da han talte timerne sammen, gik det op for ham, at han brugte flere timer sammen med sin chef, kollegaer og medarbejdere, end sammen med sin familie og venner. Hvis man bruger så meget tid på sit arbejde, så skulle det også helst være den bedste tid, ikke?

Tim Ferris beskriver residual indkomst i sin bog “4-timers arbejdsuge”, men det behøver ikke at være så forceret og amerikansk, som han anviser. Min erfaring er, at der er andre mere rolige, lette og “europæiske” tilgange, som kan virke mere tilgængelige.
Læs mere

MLM Training – The Ten Commandments of MLM Training

Here are the Ten Commandments of Network Marketing Training:

1) Thou shalt answer the question, “What do I do next?”

In MLM Training, the new distributor must know what he/she needs to do next. This simple question has stopped many future MLM superstars in our industry, as the new distributor will get frustrated if they do not know what comes next.

It is human nature for us to want to see the next road, the next highway. So you must let the distributor know what comes next, and then what comes next after that. This follows our culture. And if you answer this question, they will get a bigger picture in their mind of what needs to be done and go out and fo it.

If you do not answer this question in Network Marketing training, you will find that people will start trying to reinvent the wheel, and attempt actions that will untimately lead to failure.

2) Thou shalt make your training duplicable. Duplication is about teaching to teach.

Your MLM Training must be easy to teach, and understand. So many times, Network marketing Training is complicated, and cannot be remembered, let alone taught. It must be teachable by all, not just teachable by some. And the key to being teachable is simplicity. Also, the tasks and actions being taught to take in ths business must be duplicable as well. Complicated actions lead to complaining distributors.

MLM Training must be easy, simple, and teachable. To duplicate, you must teach Mary to teach Tom to teach Lou to teach Jodi to teach Roger to teach Dean to teach Susan. If this happens, then you will find that your training not only duplicating, but multiplying your team quickly.

3) Thou shalt have the tools and manuals for learning.

Network Marketing Training must have the tools to teach and the manuals to learn. Today’s Network Marketing Training must be multi media driven, and touch all the senses.

Tools are great for learning when the distributor has time on their own to review, and master the process. Tools also are good for going over the material over and over, and memorizing what needs to be learned, and internalized.

4) Thou shalt have training that cover all phases of working this business.

Great MLM Training contains trainings on getting started, prospecting, approaching, presenting, handling objections, following up, and getting the decison. Also there must be training on the company, products and compensation plan.

The trainings also must include retailing the product as well as recruiting new team members. If you have these topics covered, you have the makings of a great Network marketing training.

5) Thou shalt make the training automated.

In todays’ world, you must have an online training system. That is just reality. We live in a digital world, and a website society. If your training is not online, and available 24/7, you already are falling behind. Conference call training is a must as well as this will be another vehicle to learn from.

Great Network Marketing Training is automated with text, audio, some video, and easy to access and get to on the website. Make sure your training is accessible nationwide, or even worldwide to your group.

6) Thou shalt think Hansel and Gretel in the training process.

Hensel and Gretel is a fairy tale about kids that went into the woods, and left a trail of bread crumbs to follow back home. They wanted a step by step path to get back home. Great Network Marketing Training must be step by step to get the distributor back to the Success home.

Does your training have step by step process that can be copied, mapped out, and followed? Does it contain a pattern that can be copied, and become a cookie cutter pattern? This is how it is supposed to go. You MUST have a step by step path that is a natural path, and each step builds upon the next If you do, you will find so many more of your folks enjoying Success in MLM.

7) Thou shalt have Live Trainings and and Role Playing.

Great MLM Training has scheduled live teachings, usually on Saturday, and these are to teach, equip, and motivate. These events are good for focusing your group to laser focus, and even addressing questions about what you are training on. Plus it gets everyone together and spreads unity.

Role playing you must do as well with the new distributor. This gives them “artificial experience.” And it readies them for when they go live on the calls and conversations, and prepares them in a way that classroom learning cannot. I cannot express this strong enough. Role Playing Rules.

8) Thou shalt have new levels in the training growth of the distributor.

Great MLM Training contains “phases”, or “next levels” of growth. And usually they follow the path of “Basic training, “Advanced training,”, and “Leadership Training,” and even beyond that. We call that top level “Success Mastery training.”

Basic training is about how to do the business, including retailing, and recruiting. Advanced training is about how to build a downline, effectively and powerfully. And Leadership training is about how to build Leaders. This follows a natural growth pattern of the distributor, and gives them something to focus on for the future, and to aspire and reach for.

9) Thou shalt get the new distributor up and training as soon as possible.

People learn so much quicker what they teach, then what they just hear. There are portions of the new distributor training that can be done by a new person. Get each new distributor up and teaching by the first month. And experiential training is key as well. Get the folks in groups and let them role play and experience what it feels like to do this business. It will excite them and train them as well, and the new distributor can facilitate this easily.

Why get the new distributor training quickly?

New distributors have “new distributor energy.” It will get other excited and pumped. This also will build their confidence and put them in a pesudo Leadership role. Even if it is as simple as going over the company information, do it. It will propel them to a higher level of expectation, and self image in this business.

10) Thou shalt equip the distributor to master the training, and then let them do the training.

Your job is to get you out of the training business, and get back into the recruiting and building business. Good Network Marketing training will do this, and keep a fresh supply of new distributors learning and doing the trainings. If you have this happening, you will have accomplished duplication and mastery in MLM training.

MLM-Børs

Hvis du ønsker at købe eller sælge en position i et mlm-netværk, så kan du gøre det her.

— KØBE EN POSITION —
Det er [b]gratis[/b] og du kontakter blot sælgeren ved at skrive til den e-mail adresse, der står listet ved den pågældende position, som du er interesseret i.

— SÆLGE EN POSITION —
Det koster kr. 300,00 at sætte en position til salg her på mlm.dk. Du kan overføre beløbet til os via Paypal (indbetal til admin@mlm.dk ) eller indsæt beløbet på konto: 7640 1008800.

Når du har betalt, kontakter du os, og vi kontrollerer at betalingen er gennemført. Dernæst sender du på mail de oplysninger omkring din position, som du ønsker at fremvise. 3 ting er dog som minimum nødvendig: (1) [sea]Navn på positionen[/sea], (2) [sea]Beskrivelse af positionen[/sea] og (3) [sea]En e-mail adresse[/sea].

Jo, mere beskrivende en position er – jo, større chance for at få henvendelser fra mulige købere. Hvis du udover de 3 førnævnte ting også tilføjer: ønsket salgspris – dit navn – størrelse på downline osv., vil du stå stærkest.

Spørgsmål til ovennævnte, så kontakt os.

Mvh.
admin, admin@mlm.dk

[hr]

— POSITIONER TIL SALG — [red](Pt. er der ingen positioner til salg!!!)[/red]

1)

[b]Navn:[/b]
[b]Beskrivelse:[/b]
[b]E-mail:[/b]

[_]

2)

[b]Navn:[/b]
[b]Beskrivelse:[/b]
[b]E-mail:[/b]

[_]

3)

[b]Navn:[/b]
[b]Beskrivelse:[/b]
[b]E-mail:[/b]

Motivation Success Training – Success Power found in dead Dream Seeds

Criticism.

Embarrassment.

Rejection.

Self Doubt.

Arguments.

Stress.

Jealousy.

Hurt.

Pain.

Heartache.

The list of pain in life goes on and on and on that kills any Motivation.

BUT– there is Good News!!!!!

At times during your day you will feel a little piece of you inside almost “dieing” from someone’s words, anger, criticism, and the like.

But…

A seed of Motivation and Success has to die in order to create the growth.

Are you aware of that?

A seed has to die to create the catalyst for the new growth to shoot forth.

Life is like that too. It teaches you lessons about growth from the seeds it plants in you daily.

And with the Morning coming, you will know that it is a brand new day and that yesterday has planted it’s seeds, and now you wait for the growth and motivation that will take place to propel you to greater heights of Success.

Life hurts at times.

We know that.

But when a little piece of you inside feels like it could die, due to pain from other folks…

Let it die, and the growth of a better and wiser person will shoot up from that seed of hurt someone planted yesterday.

Let it contain the life source of Motivation.

It may not sprout overnight, but it WILL grow.

And you WILL get through what you are currently facing, whatever seed that is..and no matter how painful, how strong.

I promise.

Been There

Done that.

Got the T-shirt.

I’m still here.

The MLM Leadership Secret

Coffee?

Excercise?

Shower?

Brush your teeth?

Roll back over?

Doesn’t really matter.

Odds are you have been doing it for years, and have gotten quite good at it.

You have been displaying MLM PersonaLeadership(sm)in your life,and it has proven to get you to where you need to go every morning.

Do you realize that it can also get you to where you want to go in this Network Marketing business as well?

Thee 3 Types of Leadership in MLM:

1) Personal -Leading YOU.

2) Formal (group)-Leading Groups.

3) MLM Mentoring -Leading and Building Individuals.

MLM PersonaLeadership is the KEY to your success in Network Marketing, as it builds your other Leadership skills as you go.

INFERNO Secret:

If you cannot Lead you, you cannot lead others.

There 3 things that you must develop in your MLM PersonaLeadership quest:

1) The Disclipline to Start.

2) The Conviction to Continue.

3) The Resolve to Complete.

Most rarely get past numbers 1 and 2.

MLM PersonaLeadership requires you to START everyday the process of this business. And you MUST know THE MAGNET that pulls you and propels you past the starting line.

What is THE MAGNET?

What you want MLM to bring into your life…your Why.

Why are you doing MLM and Network Marketing?

Many don’t really know, and because of that, they wander aimlessly trying to figure this business out. But it really is simple–it is about Leadership. Plain and simple. Your why helps you get through the hard times, as it pushes you through the frustration mentally, and psychologically.

MLM PersonaLeadership requires you to Continue through adversity and hardships. This is where most PersonaLeadership jumps ship, never to return.

INFERNO Secret:

Their WHY simply was not strong enough, their dream was not big enough, and they did not want it bad enough.

And PersonaLeadership requires you to Complete what you started:

The Will to Win.

The Passion to Produce.

The Courage to Contimue.

The Power to Empower.

The Fire to Forge On, until done.

You do this everyday, with your Life Skills you have developed. You can do the same thing with your MLM skills.

How?

One baby step at a time.

We call it “Divide and Conquer.”

Divide your Daily business routine into baby steps and then with your PersonaLeadership you have already come to master, Start, Continue and Complete, with Discipline, Conviction, and Resolve.

Network Marketing is simply a course on PersonaLeadership and Personal Development.

INFERNO Secret:

Network Marketing introduces YOU to the REAL YOU.

Work on Leading yourself, step by step, baby success by baby success. And understand: It’s the small personal daily tasks that you do in your business that create the HUGE results everyone longs for.

This business is built with the small,routine tasks, done consistently, through the Incredible Power of PersonaLeadership in MLM and Network Marketing.

MLM Training – Top 10 MLM Holiday Recruiting Secrets

First off, get this:

INFERNO Secret:

REFUSE to participate this year in the slow down that most network marketers fall prey to. You do not have to, as we never did, and neither should you.

Here is a list of the top 10 things you can do for MLM Recruiting Success during the holidays:

1) Fruit baskets.

You can get inexpensive fruit baskets, and put your samples or coupons in, and decorate it in the colors of your network marketing company. Include an audio or dvd, and also an invite to a seminar that they can attend at no cost. Give them out to friends, neighbors, associates, clients, customers, and family. You will glad you did.

2) Holiday audio cards.

Send out with your Christmas cards a CD you recorded especially for that person, and wish them happy holidays, and then tell them you would love to chat with them the first of the year, as you want to give them the gift of success. This is a great way to introduce the concept of network marketing success to folks.

3) Hold a Holiday Customer appreciation luncheon or reception.

You can do this at your home. Simply invite your best mlm customers to a holiday appreciation event, and make them the superstars of it. Have small gifts for them, and let them know how much you appreciate their business, and then ask them the first of the year for 2 referrals. You will get them from every single person who was at that event.

4) Holiday Upline Open House.

If you have an organization, you should either open your house, or someone who has a sizeable home, and invite your mlm distributors to an open House. Have them bring guests, and have a party that celebrates the holidays, but is sponsored by your company. Let it be a fun social with music and games, and then connect with the guest to follow up with in January.

5) Miniature Christmas Tree gift.

Get some small, miniature Christmas trees (usually at a dept store) that can sit on a table, and then attach product samples and your card to it, and then take it to your local bank as a gift, your CPA, your dentist, doctor, real estate agent, and whoever else you know that has an office. Have free coupons on the small tree to try your service or product, and have some fun visiting your friends.

6) Mall blitz.

Go to a mall on saturday, and see how many people you can start a conversation with, and then give them a card or CD. Talk to them about their kids, what they are doing for Christmas, the weather, the crowds, etc. See if you can collect 10 names, and do it in teams. The team that collects the most names, the other teams, have to buy them lunch or dinner.

7) Neighborhood Holiday mailer.

Go to the library, and look in the cross reference index for your address. You will notice there are a ton more in that index that are in your neighborhood. Make a copy of the addresses, as they are your neighbors, and then send them a Christmas card introducing yourself as the ABC neighborhood rep, and wish them a Merry Chrismas and Happy new year. Then follow up in January and see if you can set an appointment to chat with them about your products. Telephone numbers are inlcuded on the cross index reference guides found in your library. You are their neighbor, and that gives you some instant connection with them.

8) Give away “As a man Thinketh” books by James Allen.

You can get this paperback book very inexpensively, and give out to prospects, and you truly are giving the “gift of success.” This little book changed my life, and millions of others. You can also find free ebooks online that folks can download. This is a great gift to give folks that you meet, as it truly is an eye opening book, and will be appreciated, and you will be remembered.

9) Visit Community Holiday Functions.

CONNECT! CONNECT! CONNECT! You need to connect to new prospects during the holidays, and community functions are a great way to do this. Get out and become a “holiday networking machine.” Network and meet people and make new friends and give away something to them as a holiday gift. Make sure every person you talk to has a gift and your card, and you have some form of contact info as well. There are a TON of folks at community event- BE THERE. Check your sunday newspaper for where these events are.

10) The Holiday Success Card.

Send people you know, and also prospects a seasonal card, and include within it an article about success, goal setting, leadership, time management, or any other success oriented topic. This not only will set you apart, but also will set you above, as Success is a gift rarely given, and people love these types of reading to improve next year.

These are just a few of the many ways that you can rock your mlm business during the holidays. Pick one, and start with that.

You will be glad you did, and suprised at what might happen in your MLM and Network marketing business.

MLM Training – The New Network Marketing Distributor’s Getting Started Checklist

Why?

Simple.

Duplication.

If you have a checklist that a new network marketing distributor can follow and check off what he/she has done, then you have created a system that can not only be duplicated, but also taught.

By virtually anyone.

A checklist also will provide another thing besides duplication.

Accountability.

If a new MLM distributor knows that he/she will be asked about completing part of a checklist, then the odds of them doing it just went up a lot!

It simply shows the new Network Marketing distributor tasks that need to be done, and a good checklist will even have the date the task was done.

INFERNO Secret:

If a new mlm distributor has a list of things that they must do, the seriousness of the focus they have will increase significantly.

You, as a sponsor, must provide a PATH to success in the beginning that WALKS the new distributor through the first tasks that need to be done.

And it must be a step by step path.

Your checklist must have some form of direction to it and purpose. It cannot be just a list of tasks that are meaningless. They must be what will get the new mlm distributor prepared for the initial launch of their new MLM business.

There are many forms and kinds of checklists. I have seen many out in the industry, and all of them differed in some way.

It’s not the list itself that is important as the fact that there is a track to follow and a path that you can access as you get started in this business.

A list should contain 3 things:

1) Tasks that Set up the new distributor with the MLM company.

This part of the list should contain what is needed to get the new distributor in the computer and inventory ordered, and anything else your company requires you to so.

2) A list of what needs to be done to set up and engage the MLM business.

This can be as simple as a warm market list and a time to start calling the names.

3) Target Dates to accomplish the tasks in Network Marketing.

Make the dates have a sense of urgency but not intimidating to the new person…

And a list should always be “user friendly — easy to follow ad not complicated as this will expedite the new mlm distributor’s willingness to get it done quicker.

Here is checklist that will work for any new distributor and get them focused and on track for Network Marketing success:

Steps to MLM Success for a New MLM Distributor:

1) Make sure all the paperwork is in and Product ordered.

Date:______________________________

2) Schedule the first MLM Training Session and Kick off Meeting

Date:________________________________

Kick Off Meeting Agenda for New MLM Distributor:

3) Go over the New distributor Manual-Section by Section

Date:_________________________________

4) Call and get 3 way calling set up on their phone

Date:__________________________________

5) Go through the tools and brochures and answer any questions

Date:__________________________________

6) Start the warm market and “Hello it’s Me” letter list (Memory Jogger)

Date:___________________________________

7) Go through Fast Start Training (If applicable)

Date: ___________________________________

8) Role Play with new distributor approach and 3 way script

Date:_______________________________________

9) Set time to start 3 way calls

Date:_________________________________________

10) Plan First Exposure Meeting with warm market

Date:_________________________________________

As you can see, the first part is to get the paperwork out of the way, and then you do what I call a “Kick Off Meeting”. This is a meeting that is set to train and officially “kick off” the business of the new mlm distributor.

INFERNO Secret:

Every new network marketing distributor needs an “Official Start” to their mlm business, and a Kick Off meeting accomplishes that. It is the starting point of where the new network marketing distributor starts working their business.

Follow the steps to the Kick off meeting and if there is a Fast Start training from your company, go over that with them. PassionFire has a Fast Start Training as well if your mlm company does not have one.

The tools are VERY important. Go over all the tools with the new mlm distributor, and make sure they have an understanding of them.

Role play with the new mlm distributor with 3 way calling. This is a MUST! It will help create confidence in them and also show them the power in the 3 way..

Then plan their first exposure meeting, usually in their home, or a luncheon, or just setting appointments with the new distributor to go see people.

Go over this checklist with the new mlm distributor, and START THEM OFF RIGHT for MLM Success in Network Marketing.